Voor het volgende, ongelooflijke verhaal moet ik voor de duidelijkheid eerst twee dingen vertellen.
Op Lexa heb ik een tweede profiel aangemaakt als gratis lid om te kijken of Joep nog actief is, aangezien ik hem geschreven heb dat ik in dat geval zijn vrouw op de hoogte ga stellen. Dat ga ik uiteraard nooit doen, maar een dreigement naar zo'n loser is op zijn plaats. Gratis lid betekent dat je geen mails kunt beantwoorden.
In het weekend voorafgaand aan onderstaande heibel ben ik op mijn 'normale' account van betalend lid, actief op Lexa en heb vijf mannen aangeschreven of ze met mij willen mailen.

Ik ontvang op het tweede profiel een berichtje van Michel. Michel is dezelfde als Marnix-Tinus uit 2007. Als ik het mailtje krijg, weet ik dat uiteraard niet, ik zie het pas als ik alle bewaarde contacten ga bewerken voor Manboel. Hij heeft in beide gevallen dezelfde foto geplaatst, er is dus geen twijfel mogelijk.
In 2007 kwam Tinus uit Zeeland, nu in 2008 komt Michel uit Spijkenisse. Dat kan, iemand kan verhuisd zijn. Hij was in 2007 de man die graag een foto van mij wilde zien maar niets meer liet horen toen ik hem om zijn mailadres vroeg. Zie http://www.manboel.nl/2007/tinus

In mijn tweede profiel staan uiterst summiere gegevens om te voorkomen dat er iemand mailt. Dat gebeurt nu dus toch. Aangezien de mevrouw uit het tweede profiel niet bestaat en ik nu in een oneerlijke situatie zit, besluit ik Michel, via het betaalde profiel, in te lichten. Kun je het nog volgen??

Bericht verstuurd aan: Michel
23 November 2008
Onderwerp: Sorry
Hallo Michel,
Je hebt een berichtje geschreven naar Ineke51. Ineke51 is mijn alter ego en bestaat niet, het was om een bepaalde reden voor mij nodig dit account aan te maken. Ik zal het zsm verwijderen. Met excuses ....
Omdat ik via dat account niet kan reageren, doe ik dat via mijn betalend-lid-account.
groetjes, Anja.

Keurig van mij, niet? Ik krijg geen antwoord van Michel. Wat ik wel krijg is het begin van een heel bizarre gebeurtenis, ik krijg onenigheid met Lexa:

24 November 2008
Onderwerp: Houdt u aan de voorwaarden !
Hallo Anja,
Naar aanleiding van de klacht van een van onze leden hebben wij geconstateerd dat u onwelgevoeglijke of vulgaire taal bezigt of taal bezigt die niet conform onze algemene gebruiksvoorwaarden is.

Wij herinneren u er aan dat lexa uitsluitend op correcte wijze mag worden gebruikt voor een vriendelijke, beleefde en gepaste uitwisseling, zoals beschreven in onze algemene gebruiksvoorwaarden die wij u dringend aanraden goed te lezen.
Omdat het onmogelijk is uw e-mailberichten één voor één te controleren, hebben wij al uw “verstuurde e-mailberichten” die nog niet zijn gelezen door de geadresseerden moeten verwijderen.

Indien andere gebruikers ons opnieuw wijzen op dit soort taalgebruik van uw kant, zijn wij genoodzaakt uw account te verwijderen!

Het team van de klantenservice.

Zijn ze nou helemaal belatafeld. Vulgair taalgebruik? Kom nou toch. Ik ben bijna honderd geworden om te worden beschuldigd van vulgair taalgebruik? Overigens ben ik er niet te beroerd voor maar niet in mails en zeker weten niet nu. En dan ook nog 'geconstateerd'?? Waar? Wat?? Hoe?? Deze bal krijgt Lexa terug. Mijn antwoord:

Uw bericht van 24 november: Hallo Anja95, Naar aanleiding van de klacht van een van onze leden hebben wij geconstateerd dat u onwelgevoeglijke of vulgaire taal bezigt of taal bezigt die niet conform onze algemene gebruiksvoorwaarden is. ..... enz.

Van bovenstaande mail heb ik een stukje verwijderd maar ik neem aan dat u de inhoud van uw mails kent.
Ik vind het laakbaar dat u een klacht voor waar aanneemt zonder de inhoud van mijn mails te controleren, waarvoor ik u hierbij voor nu en altijd toestemming geef. Uiteraard heb ik geen taal gebezigd zoals in uw mail omschreven.
Ik heb tijdelijk om een bepaalde reden een tweede account aangemaakt. Eén van uw leden heeft daarop gereageerd en ik heb deze meneer keurig laten weten dat dit een fictieve persoon betreft, mijn excuses aangeboden en vervolgens het tweede account verwijderd. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat het deze meneer is die de klacht heeft ingediend.

Als u mij had gemaild dat het aanmaken van een tweede account niet is toegestaan, had ik onmiddellijk erkend dat ik dat inderdaad heb gedaan. Maar vunzige taal??? Kom nou toch, ik ben een keurige mevrouw van bijna 60. Nogmaals, ik vind het afkeurenswaardig dat u een klacht als serieus beschouwt zonder deze te controleren. Werd de datum genoemd van mijn zgn. vunzige mail? Was er een kopietje bijgevoegd? Zo ja, zou ik dat graag zien, ik ben zeer benieuwd wat ik geschreven heb.

Het is absoluut onmogelijk dat dit over een mail van mij gaat. Ik vind uw beschuldiging op een onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en uiterst beledigend. Niet op de hoogte van de wetgeving die zegt dat beschuldigingen gestaafd moeten worden?
Met groet, Anja [achternaam].

Let op wat Lexa terugschrijft. Ten eerste hebben ze mijn mail niet zorgvuldig gelezen (alweer niet) aangezien ze denken dat ik heb aangegeven te willen weten wie de klager is. Daar heb ik niet om gevraagd, ik ben er ook niet benieuwd naar. Lexa handelt onzorgvuldig, daar gaat mijn klacht over.
Ten tweede schrijven ze mij in dit bericht dat ze de klacht wel degelijk hebben gecontroleerd en dat de klacht terecht was. En dat, beste kijkbuiskinderen, is onmogelijk.

Bericht van de Lexa klantenservice
25 November 2008
Onderwerp: Antwoord op uw vraag
Goedendag Anja95,
Bedankt voor je bericht,
Naar aanleiding van je bericht hebben wij vernomen dat er een klacht binnen is gekomen en jij graag wilt weten van wie dit afkomstig is.
Wij hebben het voor je nagekeken en mogen sowieso niet vrijgeven van wie de klacht afkomstig is, wel willen wij je melden dat wij niet zomaar een waarschuwing geven. Wij kijken eerst alles na en in dit geval is het terecht.
Onze excuses voor het ongemak.

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht je nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag van je.
Vriendelijke groeten,
Het Lexa team

Als de klacht, zoals Lexa stelt, terecht is, wil ik daar bewijzen van zien. Onmogelijk natuurlijk, dus ik kan zonder bezwaar hoog van de toren blazen. Dat doe ik dan ook. Ik schrijf een mail waarin ik ze uitgebreid meedeel de gang van zaken niet te zullen accepteren, stappen te zullen ondernemen, ze wijs op hun tekortkomingen en fouten in deze komedie. Ik geef aan dat ik een klacht wegens smaad indien tegen de klager en een klacht tegen Lexa wegens onzorgvuldig handelen als ze hun eerste mail niet intrekken. Als ik hierop geen bevredigend antwoord krijg, schrijf ik, zal ik deze klachten formeel neerleggen bij een daartoe bevoegde instantie.
Ik geef hen mijn telefoonnummer en schrijf dat het mij aangenaam zou zijn als ze telefonisch contact met mij opnemen om deze kwestie uit de wereld te helpen.

Lexa kan hier niet meer onderuit en reageert als volgt:

Bericht van de Lexa klantenservice
25 November 2008
Onderwerp: Antwoord op uw vraag
Goedendag Anja95,
Bedankt voor je bericht,
Wij herinneren je er aan dat, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, het op grote schaal versturen van berichten niet getolereerd wordt.

Herhaling van artikel 3 "Gebruik van Lexa":
Artikel 3.2.2 Basisverplichtingen.
Geen informatie of inhouden posten, aanduiden of verspreiden onder eender welke vorm, met als doel het normale gebruik van de diensten te verminderen, verstoren, verhinde-ren, de normale circulatie van berichten tussen leden onderbreken en/of vertragen via software, virussen, logische bommen, het in grote getale versturen van berichten, enz.

Lexa behoudt zich het recht voor berichten die in grote getale verstuurd worden te verwijderen om een normale gebruikskwaliteit van de dienst bij de andere members te behouden.
In het belang van al onze members, wordt het in grote getale versturen van berichten systematisch gecontroleerd door onze toezichtsdienst. Ons team kan profielen die berichten "spammen" definitief afsluiten. Om alle ongemakken in de toekomst te vermijden, vragen wij je onze algemene gebruiksvoorwaarden opnieuw te lezen.

Wij hopen je zo voldoende te hebben geinformeerd.
Mocht je nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag van je.
Vriendelijke groeten,
Het Lexa team

Hûh??? Ze veranderen de klacht van vulgair taalgebruik ineens in het op grote schaal versturen van berichten. Zijn ze nou helemaal belazerd! Ze hebben in dit geval dan toch de verkeerde uitgekozen, ik ga voor het antwoord eens even zitten:

Geachte heer/mevrouw,
Op 24 november ontving ik van u bericht dat er een klacht over mij is ontvangen van één van de leden. U verwoordde dat als volgt:
'Naar aanleiding van de klacht van één van onze leden hebben wij geconstateerd dat u onwelgevoeglijke of vulgaire taal bezigt of taal bezigt die niet conform onze algemene gebruiksvoorwaarden is.' enz.
U gaf in deze mail tevens te kennen dat mijn verstuurde en nog niet geopende mailberichten waren verwijderd en dat mijn account zou worden verwijderd als er nog een klacht ontvangen zou worden over 'dit soort taalgebruik van uw kant'.
Geen twijfel waar dit bericht over gaat: ik gebruik vulgaire taal in mijn mails.

Ik heb u op 24 november geantwoord dat de klacht onterecht is en dat ik het afkeurenswaardig vind dat u dergelijke klachten niet zorgvuldig onderzoekt voor u een beschuldiging uit. Tevens gaf ik u toestemming mijn verstuurde berichten te lezen zodat u zelf kon constateren dat er van onwelvoeglijk taalgebruik geen sprake was.
Op 25 november kreeg ik uw antwoord waarin u aangeeft dat volgens u de klacht terecht is. U verwoordde dat als volgt:
'Wij hebben het voor je nagekeken en mogen sowieso niet vrijgeven van wie de klacht afkomstig is, wel willen wij je melden dat wij niet zomaar een waarschuwing geven. Wij kijken eerst alles na en in dit geval is het terecht.' enz.
Ik heb u vervolgens op dezelfde datum o.a. laten weten dat ik een klacht indien tegen de klager wegens smaad en over u omdat u niet zorgvuldig heeft gehandeld. Dit als u de oorspronkelijk geuite beschuldiging niet opheft.
Ik heb tevens aangegeven dat ik bij niet bevredigende afhandeling van deze klachten een formele klacht ga indienen bij een daartoe bevoegde instantie.
Eveneens op 25 november ontving ik uw antwoord hierop en tot mijn grote verbazing is de klacht van vulgair taalgebruik plotseling gewijzigd in het versturen van te veel mails tegelijk. U verwoordde dat als volgt:
Wij herinneren je er aan dat, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, het op grote schaal versturen van berichten niet getolereerd wordt.
Herhaling van artikel 3 "Gebruik van Lexa": enz. enz. Lexa behoudt zich het recht voor berichten die in grote getale verstuurd worden te verwijderen om een normale gebruikskwaliteit van de dienst bij de andere members te behouden. enz.enz.

Ik deel u bij deze mee dat de gehele gang van zaken rondom de klacht over mijn vermeende vulgaire taalgebruik en uw antwoord op mijn laatste mail in hoge mate onbevredigend is. U brengt een inhoudelijke wijziging aan in de oorspronkelijke klacht, daarmee uw onzorgvuldigheid in deze nog eens extra benadrukkend, en u antwoordt niet op de in mijn mail ingediende klacht tegen de persoon die over mijn vulgaire taalgebruik heeft geklaagd. U antwoordt evenmin op mijn klacht over Lexa die met deze klacht onzorgvuldig is omgegaan en niet voldoende onderzoek heeft gepleegd maar voetstoots heeft aangenomen wat één van de leden heeft geschreven.

Om op uw laatste mail in te gaan: spamming? in groten getale mails versturen?? Voor de derde maal adviseer ik u bij mijn verstuurde berichten te kijken. U vindt daar welgeteld vijf verstuurde mails die voor een groot deel dezelfde tekst bevatten maar voor het overige aangepast zijn aan de geadresseerde. Vijf mails een mailbombardement? In groten getale verstuurde mails? Tot nu toe was ik in zeer geringe mate actief op Lexa, dit was de eerste actie die ik nam en zie boven het resultaat.

Resumé:
24 november: U beschuldigt mij van vulgair taalgebruik n.a.v. een klacht van één van uw leden
24 november: Ik ontken dat en vraag naar bewijzen
25 november: U bevestigt dat u e.e.a. onderzocht heeft en dat de klacht terecht is
25 november: Ik deel u mee hier geen genoegen mee te nemen. Ik dien een klacht bij u in tegen de klager wegens laster en over Lexa i.v.m. onzorgvuldig handelen.
25 november: U wijzigt uw beschuldiging over vulgair taalgebruik in een beschuldiging over het in grote getale verzenden van mails waarmee ik het normale functioneren van uw site verhinder.

Bij deze herhaal ik dat ik een beschuldiging uwerzijds over mijn taalgebruik onacceptabel vind.
Bij deze herhaal ik dat ik een klacht indien tegen de klager. Ik verlang van u dat u hier actie op neemt.
Bij deze herhaal ik mijn klacht over het functioneren van het Lexateam betreffende onzorgvuldig handelen. Ik verlang van u dat u hier actie op neemt.
Bij deze deel ik u nogmaals mee dat wanneer deze zaak niet naar mijn tevredenheid wordt afgehandeld, ik aangifte zal doen van smaad. Dit betreft uiteraard de klager.
Bij deze deel ik u nogmaals mee dat wanneer u niet naar mijn tevredenheid reageert op mijn klacht betreffende uw onzorgvuldig handelen, ik hier actie op zal nemen.
Bij deze deel ik u mee dat ik publiciteit over bovenstaande niet zal schuwen.

Ik heb u in de vorige mail mijn telefoonnummers genoemd, hierbij doe ik dat opnieuw. Ik geef de voorkeur aan telefonische afhandeling van deze kwestie. [ik noem twee telefoonnummers].
Ik zie uw antwoord op deze mail, en dan graag inhoudelijk relevant, op korte termijn tegemoet.
Met groet, Anja [achternaam].

En jawel hoor, Lexa begrijpt dat ze met deze mevrouw te ver zijn gegaan, dat deze mevrouw ongegronde beschuldigingen niet accepteert. Ik word gebeld. Ik voer een telefoongesprek met een zeer afstandelijke, koele mevrouw, je kent dat wel, de Anita's van deze wereld die denken met hun baantje aan de telefoon macht en status verworven te hebben. Ik vertel haar dat Lexa de klacht heeft gewijzigd en dat ik dat laf vind. De teut in kwestie houdt vol dat het vanaf het eerste schrijven een klacht betrof over te veel mails. Als ik volhoud dat de eerste mail niets aan duidelijkheid te wensen overliet, dat ik zelfs bericht heb gekregen dat e.e.a. gecontroleerd was en volgens Lexa terecht, zegt ze dat die eerste mail een foutje was. 'Het ging echt over te veel mails, mevrouw.'  Ze deelt ook ongevraagd mee dat de oorspronkelijke klacht van Michel vandaan kwam, hetgeen ze mijns inziens niet had mogen doen.

Inmiddels is voor mij de lol van dit gedoe af, ik heb mijn gram gehaald, me even uitgeleefd in een paar mails en Lexa laten zien dat met mij niet te spotten valt. Bovenstaande discussie laat ik rusten want dat ontaardt in een welles-nietes kwestie en dat heeft weinig zin. Ik denk dat Lexa wel oppast voor ze mij nog een keer onterecht beschuldigen.

Ter afsluiting ontvang ik nog een mailtje.

Bericht van de Lexa klantenservice
3 December 2008 - 12:48
Onderwerp: Antwoord op uw vraag
Goedendag Anja95,
Bedankt voor je bericht,
Naar aanleiding van je bericht hebben wij vernomen dat je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw vraag behandeld hebben.
Wij hebben het voor je nagekeken; Wij hebben dit probleem vandaag telefonisch verholpen en hopen dat je toch nog een fijne tijd tegemoet gaat op meetic.
Onze excuses voor het ongemak.

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht je nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag van je
Vriendelijke groeten,
Het Lexa team

Wat meetic is, geen idee, maar ik word er een fijne tijd toegewenst. Dat is toch aardig van Lexa. Wat een tutmutsen.

Bovenstaande had ik niet voor mogelijk gehouden. Word ik op mijn oude dag beschuldigd van vulgair taalgebruik. Nu schrik ik niet terug voor vulgair taalgebruik, ik hoor mezelf meer dan eens dingen zeggen die ik liever niet had gezegd, maar ik doe dat niet schriftelijk en zeker niet in dit geval.

Waar het voor nodig was dat Michel zo gereageerd heeft, geen idee. Ik heb hem zeer attent laten weten wat er aan de hand was, ik had ook niks kunnen doen, en hij heeft het nodig geoordeeld een klacht in te dienen wegens vulgair taalgebruik. Zulk handelen is van een niveau waar ik me niet druk om maak, daar sta ik boven. Maar dat Lexa dat voetstoots aanneemt en niet om bewijzen vraagt, is laakbaar gedrag en onacceptabel.

Tsja, ook dit kun je overkomen als je op een relatiesite staat.

Lexa blijft mij verbazen. Op 13 juli 2009 krijg ik bericht van Lexa dat mijn verzoek om iemand met de nickname Hambacker aan mijn contacten toe te voegen is gehonoreerd??? Geen idee waar dit over gaat. Ik ken Hambacker niet, weet niet van de mogelijkheid iemand toe te voegen aan je contacten. Vanaf nu, zo wordt mij meegedeeld, kan ik videochatten via de Lexa Messenger. Met Hambacker. Wat een feest!
Lexa blijft raadselachtig. Na het einde van mijn lidmaatschap aldaar heb ik een lidmaatschap van Lexa uiteraard nooit meer overwogen.